امروز يك شنبه  ۲۲ تير ۱۳۹۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۸- ۱۲:۳۹ - مشاهده: ۴۵۵
تعداد بازدید:455 سه شنبه 28 خرداد 1398 - 12:39
فرم تقاضای انتقال مدارک

انتقال مدارک

فرم تقاضای انتقال مدارک دانش آموزی از مرکز بین الملل به مدارس آموزش از راه دور

فرم تقاضای انتقال مدارک دانش آموزی از مرکز بین الملل به مدارس آموزش از راه دور 

 ریاست مرکز امور بین الملل ومدارس خارج از کشور

سلام علیکم ؛
با احترام
اینجانب ............................. فرزند ............ به مدرسه آموزش از راه دورغیردولتی خارج
ازکشور ........................ وکالت می دهم تا کلیه مدارک و پرونده تحصیلی فرزندم را از آن مرکز)گروه
99 اقدام نماید. / برنامه ریزی امور آموزشی و پرورشی( دریافت کرده و نسبت به ثبت نام برای سال تحصیلی 99
مشخصات دانش آموز : نام ................ نام خانوادگی ............... متولد سال .................
99 در دوره ............... / محل تولد ................ کد ملی ................... در سال تحصیلی 99
پایه .............. رشته ................... کشور ............. ثبت نام و فارغ التحصیل شده است.
تلفن همراه ................................................... تلفن منزل ...........................................................
نام نام خانوادگی – امضا وتاریخ
این قسمت زمان دریافت مدارک توسط نماینده مدرسه آموزش از راه دور تکمیل شود.
اینجانب ........................... به نمایندگی از مدرسه آموزش از راه دور غیر دولتی ....................... و
بنا به درخواست ذینفع در تاریخ .............. مدارک دانش آموز .................... را به شرح زیر دریافت نمودم.
- مدارک دریافتی : 1
-2
-3
-4
-5
امضا وتاریخ
دستور رییس / معاون مرکز شماره :
تاریخ :
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما